Để cài đặt game, trò chơi, ứng dụng, phần mềm trên https://mtaigame.net các bạn vui lòng tải file Setup .apk đối với Android, và .ipa đối với iOS và làm theo hướng dẫn. Thông thường chúng ta chỉ cần chấp nhận yêu cầu, đồng ý sử dụng điều khoản của nhà phát hành đưa ra (Nếu có) và Next -> Next cho đến khi quá trình install tự động kết thúc.

* Lưu ý, việc download và cài đặt là hoàn toàn tự nguyện, miễn phí 100%. Chúng tôi không thu bất kể 1 khoản chi phí nào.!

Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ cài đặt các game, trò chơi, ứng dụng

Để gỡ bỏ cài đặt các trò chơi, ứng dụng tải về trên website: mtaigame.net, bạn có thể áp dụng theo các hướng dẫn sau đây cho mỗi hệ điều hành tương ứng trên thiết bị của mình:

Hệ điều hành Android

Từ nhà ( launcher ) – > Settings – > Apps – > Chọn game cần xóa – > gỡ bỏ cài đặt (uninstall ) – > uninstall Confirm ( YES / OK ) – > Nhấn OK lần nữa để kết thúc.

Hệ điều hành iOS

Chạm và giữ vào biểu tượng bàn tay để gỡ bỏ cài đặt các trò chơi . Các biểu tượng ứng dụng sẽ di chuyển cùng một lúc , trên biểu tượng của mỗi ứng dụng cũng sẽ thêm các biểu tượng Xóa – Delete ( X ) . Click vào biểu tượng biểu tượng cần phải gỡ bỏ cài đặt các trò chơi . – > OK

Symbian ( Java )

Menu Tools > Manager> Chọn ứng dụng để gỡ bỏ cài đặt và kích Remove Tùy chọn. Hoặc sử dụng một chương trình quản lý tập tin vào thư mục cài đặt chương trình thường nằm ở > System> Apps > Delete.

Nếu không tìm thấy ở đây , bạn có thể sử dụng một chương trình quản lý tập tin trên các vị trí cài đặt C : hay E : > System> Apps > Xoá tên chương trình.