Tải game » Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng » Đăng ngày 26-11 - Tại: http://mtaigame.net

Terms of Service fi Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web MTAIGAME.COM (“http:/MTAIGAME.COM“). Xin vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về sử dụng Dịch vụ trước khi sử dụng trang web này hoặc trước khi mở một tài khoản MTAIGAME.COM (“Tài khoản”), bằng việc đọc trước các thông tin này bạn sẽ ý thức được quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn trước MTAIGAME Interactive Holding Limited, các chi nhánh và các công ty con (với tư cách cá nhân hay tập thể, “chúng tôi”, “chúng ta”, hoặc “MTAIGAME”).

“Dịch vụ” bao gồm (a) Trang web, (b) các dịch vụ cung cấp bởi Trang web và bởi phần mềm khách hàng MTAIGAME có sẵn thông qua Trang web, và (c) tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, thẻ, nội dung, phần mềm lập trình, hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua Trang web hoặc các dịch vụ (“Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới được thêm vào hoặc làm tăng các dịch vụ cũng thuộc các Điều khoản Thỏa thuận về sử dụng Dịch vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC MỞ TÀI KHOẢN, BẠN ĐÃ BIỂU THỊ SỰ CHẤP THUẬN KHÔNG THỂ THU HỒI LẠI ĐƯỢC CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI, BẠN SẼ PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA BỐ MẸ HAY NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN VÀ BỐ MẸ CỦA BẠN HAY NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA BẠN PHẢI CHẤP THUẬN CÁC ĐIỂU KHOẢN THỎA THUẬN VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY.

MTAIGAME có quyền sửa đổi các Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không báo cho người sử dụng biết. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ, Trang Web này, hoặc Tài khoản của bạn, sẽ được coi như chấp thuận không thể thu hồi lại được của bạn đối với những sửa đổi đó.

MTAIGAME có quyền thay đổi, sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất cứ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào. MTAIGAME cũng có thể giới hạn một số tính năng hoặc hạn chế truy cập của bạn vào các phần hay toàn bộ Trang web hoặc Dịch vụ một cách tùy ý và không cần thông báo hoặc chịu bất cứ trách nhiệm gì.

MTAIGAME có quyền từ chối quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc Dịch vụ hoặc cho phép bạn mở một Tài khoản vì bất cứ lý do gì.

BẢO MẬT

Thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bạn, chúng tôi cung cấp Chính sách Bảo mật MTAIGAME.COM để diễn giải chi tiết thông tin bảo mật.

CHO PHÉP GIỚI HẠN

MTAIGAME đưa ra cho phép giới hạn đối với việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn theo các điều khoản của Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ với tư cách sử dụng cá nhân. Sự cho phép này không cho phép bạn thực hiện bất kỳ việc sử dụng mang tính chất thương mại hoặc việc sử dụng phát sinh Dịch vụ (bao gồm bất kỳ các yếu tố độc lập nào, hoặc Nội dung). Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ bạn chấp thuận tuân thủ các điều luật về bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, và tất cả các luật áp dụng khác bảo vệ Dịch vụ, Trang web và Nội dung của Trang web đó. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, truyền tải, đưa ra công chúng, công khai thực hiện, sửa đổi, cho thuê, bán, hoặc tạo ra sản phẩm phát sinh của bất kỳ phần nào của Dịch vụ, Trang web hoặc Nội dung của nó.

Bạn được hoan nghênh khi liên kết tới Trang web từ trang web của bạn, miễn là trang web của bạn không bao hàm sự chứng thực bởi hoặc liên kết nào với MTAIGAME. Bạn thừa nhận rằng MTAIGAME có thể tùy ý, và tại bất kỳ thời gian nào, ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không cần thông báo.

TÀI KHOẢN VÀ AN NINH

Một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu việc đăng ký Tài khoản bằng cách lựa chọn một ID người sử dụng duy nhất (“ID Người sử dụng”) và mật khẩu, và bằng cách cung cấp một số thông tin cá nhân. Nếu bạn chọn một ID Người sử dụng mà theo MTAIGAME thấy không thích hợp, MTAIGAME có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.

Bạn chấp thuận (a) giữ bí mật mật khẩu của bạn và chỉ sử dụng ID người sử dụng và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn ở mỗi phần trên Trang web, và (c) thông báo ngay cho MTAIGAME biết bất kỳ việc sử dụng trái phép đối với ID người sử dụng và / hoặc mật khẩu của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động diễn ra theo ID Người sử dụng của bạn và Tài khoản ngay cả khi các hoạt động đó hoặc việc sử dụng như vậy không phải do bạn thực hiện. MTAIGAME sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép mật khẩu của bạn hoặc do bạn không tuân thủ quy định của Mục này.

Bạn đồng ý rằng MTAIGAME có thể vì một lý do nào đó, tùy ý và không cần thông báo hoặc không cần có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba, ngay lập tức chấm dứt Tài khoản của bạn và ID Người sử dụng của bạn, và loại bỏ từ các Trang web bất kỳ nội dung liên quan đến Tài khoản và ID Người sử dụng của bạn. Căn cứ cho việc chấm dứt như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, (i) giai đoạn không hoạt động đang được mở rộng, (ii) vi phạm về chữ nghĩa các hoặc tinh thần của các Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ, (iii) hành vi lừa đảo, quấy rối hoặc lạm dụng (iv) hành vi có hại cho người sử dụng khác, bên thứ ba, hoặc lợi ích kinh doanh của MTAIGAME. Việc sử dụng Tài khoản cho các mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng có thể được đưa ra các cơ quan thực thi pháp luật mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu bạn nộp đơn kiện chống lại MTAIGAME, hay nộp đơn kiện mà bằng cách nào đó có liên quan đến MTAIGAME, thì MTAIGAME có thể chấm dứt Tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản của bạn hoặc vẫn không hoạt động (có nghĩa là bạn đã không đăng nhập vào tài khoản của bạn) trong hơn 6 tháng, MTAIGAME có quyền xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của bạn và tất cả các thông tin trong tài khoản của bạn sẽ bị hủy bỏ.

Thông tin của bạn sẽ có giá trị trong thời gian 1 năm từ ngày đầu mới đưa lên. Như minh hoạ, nếu bạn đưa 10 tin lên vào ngày 14 tháng 10 năm 2010, các thông tin của bạn sẽ có hiệu lực cho đến ngày 13 tháng 10 năm 2011 (nếu không có hoạt động đưa tin mới nào trong thời gian đó) và 10 tin này (hoặc cân bằng của các tin) sẽ hết hạn ngày 14 tháng 10 năm 2011. Tuy nhiên, nếu bạn nạp thêm 10 tin vào ngày 13 tháng 10 năm 2011, tất cả 20 tin sẽ có giá trị đến ngày 13 tháng 10 năm 2012.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ và/hoặc mở một tài khoản nếu thẩm quyền áp dụng cho phép bạn chấp thuận các Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ.

TỪ CHỐI

DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM, KHIẾU NẠI HOẶC ĐẠI DIỆN BỞI MTAIGAME ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO DÙ LÀ THỂ HIỆN MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý HAY LUẬT ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN, HOẶC TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐƯỢC TẠO RA TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN BỞI NHỮNG THỨ KỂ TRÊN, MTAIGAME KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ, TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC TÍNH NĂNG TẠI TRANG WEB SẼ SẴN CÓ, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, CÁC LÔI ĐÓ, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HOẶC VIỆC TRANG WEB NÀY VÀ/HOẶC MÁY CHỦ ĐƯỢC TẠO RA TRANG WEB TƯƠNG TỰ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS, KHÔNG CÓ ĐỒNG HỒ, ĐỒNG BỒ BẤM GIỜ, BÀN TÍNH, WORMS, Ổ KHÓA PHẦN MỀM, THIẾT BỊ CHẾT, NGỰA THÀNH TROA, ĐỊNH TUYẾN, CỬA SẬP, BOM HẸN GIỜ HOẶC BẤT KỲ MẬT MÃ, HƯỚNG DẪN, CHƯƠNG TRÌNH HAY LINH KIỆN BẤT LỢI NÀO KHÁC.

BẠN THỪA NHẬN RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC VIỆC SỬ DỤNG HAY THỰC THI DỊCH VỤ BẠN VẪN PHẢI CHỊU Ở MỨC TỐI ĐA CHO PHÉP THEO LUẬT.

Một số điều luật không cho phép từ chối trách nhiệm đối với bảo đảm ngụ ý, do đó, sự từ chối trên đây có thể không áp dụng cho bạn

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO MTAIGAME SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, XÂM QUYỀN (TÍNH CẢ SƠ XUẤT (DÙ LÀ CHỦ ĐỘNG, THỤ ĐỘNG HAY QUY GÁN), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM HAY TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HAY THEO LÝ THUYẾT KHÁC), CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HAY THIẾT BỊ DI ĐỘNG BỊ HỎNG HAY MẤT MÁT VỀ TIỀN BẠC) PHÁT SINH BÊN TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB, BAO GỒM BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH TỪ NHỮNG THỨ KỂ TRÊN, THẬM CHÍ RAPTR ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ.

QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO HAY ĐỐI VỚI SỰ KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ LÀ CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Một số luật không cho phép giới hạn trách nhiệm, vì vậy các giới hạn trên đây không thể áp dụng cho bạn.

LIÊN KẾT TỚI BÊN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Các liên kết được cung cấp trên trang web sẽ cho phép bạn rời khỏi Trang Web này. Các liên kết này được cung cấp như là một phép lịch sự, và bằng bất cứ cách thức nào các trang web được liên kết đến không nằm dưới sự kiểm soát của MTAIGAME. Vì vậy, MTAIGAME bằng bất cứ hình thức nào không có trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web liên kết hoặc liên kết nào nằm trong trang web liên kết, bao gồm bất cứ thay đổi hoặc cập nhật của các trang web đó. MTAIGAME chỉ đưa vào những liên kết này chỉ đơn thuần như một sự tiện lợi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào cũng không ngụ ý hay thể hiện liên kết, xác nhận hoặc tài trợ của MTAIGAME đối với bất kỳ trang web liên kết và / hoặc bất kỳ nội dung trong đó

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Sự cho phép sử dụng của Trang web này có hiệu lực từ khi Trang web có hiệu lực cho đến khi Trang web này hết hiệu lực. Cho phép này sẽ chấm dứt như được quy định trong Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này hoặc sẽ chấm dứt trong trường hợp bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp đó, MTAIGAME sẽ có quyền không cần thông báo khi thực hiện việc chấm dứt đó.

Bạn chấp nhận không:

tải về, đăng, email, truyền tải hoặc các phương thức bất kỳ mà nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc gây khó chịu; sử dụng Trang web để làm hại trẻ vị thành niên bằng bất cứ cách nào; sử dụng Trang web mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc xuyên tạc tư cách của bạn với một thực thể; hoặc giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi định danh nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông nào qua các Trang web ; loại bỏ bất kỳ quyền sở hữu từ Trang Web; nguyên nhân, sự cho phép hoặc uỷ quyền cho sửa đổi, sáng tạo của tác phẩm phát sinh, hoặc bản dịch của Trang web mà không có sự đồng ý của MTAIGAME; sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba hoặc theo bất kỳ cách thức nào không được phép theo sự cho phép được đề cập ở đây, sử dụng Trang web cho mục đích lừa đảo, cố gắng để dịch ngược, thiết kế, tháo gỡ hoặc hack Trang web, hoặc để đánh bại hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc các biện pháp an ninh được thực hiện bởi MTAIGAME đối với Trang web và/hoặc dữ liệu được truyền, xử lý hoặc lưu trữ bởi MTAIGAME; thu thập các thông tin về hoặc liên quan đến Chủ tài khoản khác, bao gồm, nhưng không giới hạn tới bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin cá nhân; tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc bằng bất cứ phương thức nào khác đưa bất kỳ Nội dung bạn không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật nào hoặc theo bất kỳ các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (chẳng hạn như thông tin bên trong, thông tin độc quyền và bí mật, được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ); tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác đưa bất kỳ Nội dụng nào vi phạm các bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào; tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác đưa lên những quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, các vật liệu quảng cáo, ” junk mail”, “thư rác, “” các thư dây chuyền “,” kế hoạch kim tự tháp “, hoặc bất kỳ một hình thức chào mời nào khác; tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác đưa ra bất kỳ tài liệu nào có chứa các vi rút phần mềm hoặc các mật mã máy tính bất kỳ nào khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để làm gián đoạn, phá hỏng hoặc giới hạn các tính năng của phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông; làm gián đoạn các cuộc hội thoại thông thường, khiến màn hình “chạy” nhanh hơn những so với những người sử dụng khác khi đánh chữ, hoặc bằng cách nào khác hành động theo phương thức gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sử dụng thực của những người sử dụng khác; can thiệp hoặc làm gián đoạn Trang web hoặc máy chủ được kết nối mạng với Trang web, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với Trang web, sử dụng Trang web để cố ý hoặc vô ý vi phạm luật áp dụng của địa phương, bang, quốc gia hay luật quốc tế hoặc bất kỳ quy định có hiệu lực của pháp luật; sử dụng Trang web để cung cấp hỗ trợ vật chất hoặc các tài nguyên (hoặc để che giấu hoặc ngụy trang bản chất, vị trí, nguồn gốc, hoặc quyền sở hữu của các hỗ trợ chất hoặc tài nguyên) cho bất kỳ tổ chức nào được chỉ định bởi chính phủ Hoa Kỳ như là một tổ chức khủng bố nước ngoài căn cứ theo mục 219 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch; sử dụng trang web để “theo lén” hoặc quấy rối người khác; và/hoặc sử dụng Trang web để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người sử dụng khác liên quan tới các hành vi bị cấm và các hoạt động nêu trên. Bạn hiểu rằng tất cả các Nội dung, cho dù được đăng tải công khai hoặc truyền liệu một cách riêng tư, thuộc trách nhiệm duy nhất của người tạo ra Nội Dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, mà không phải MTAIGAME, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung mà bạn tải lên, đăng lên, gửi qua email, truyền tải hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác thông qua các trang web. MTAIGAME không kiểm soát Nội dung được đăng trên Trang web và như vậy, không bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang web, bạn có thể được tiếp xúc với Nội dung mà bạn cho là mang tính công kích, không đứng đắn hoặc thù địch. Trong mọi trường hợp bằng bất kỳ cách nào MTAIGAME sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn tới, bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót trong Nội dung, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh như là kết quả của việc sử dụng Nội Dung được đăng tải, gửi qua email , truyền, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác có sẵn trên Trang web.

Bạn thừa nhận rằng MTAIGAME có thể có hoặc có thể không sàng lọc trước Nội dung, nhưng MTAIGAME và những người thiết kế sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy ý quyết định việc sàng lọc trước, từ chối, hoặc di chuyển bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên Trang web. Không giới hạn bởi những điều nêu trên, MTAIGAME và những người thiết kế sẽ có quyền loại bỏ bất kỳ Nội dung nào vi phạm Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này hay bằng bất kỳ cách nào khác mang tính chất chống đối. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan tới việc sử dụng Nội dung, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc vào tính đầy đủ, chính xác, hoặc hữu dụng của Nội dung đó. Về vấn đề này, bạn hiểu rằng bạn có thể không phụ thuộc vào bất kỳ Nội dung nào được tạo ra bởi MTAIGAME hoặc được trình tới MTAIGAME, bao gồm nhưng không giới hạn tới thông tin trong Diễn đàn MTAIGAME và trong tất cả các phần khác của Trang web.

Bạn thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng MTAIGAME có thể truy cập, bảo toàn và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn khi cần thiết theo luật pháp hoặc theo sự tin tưởng rằng việc bảo quản, tiếp cận hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) tuân theo thủ tục pháp lý (b) thi hành Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này; (c) phản hồi các khiếu nại cho rằng Nội dung vi phạm các quyền của các bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng, hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của MTAIGAME, người sử dụng và công chúng.

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN CHO DỊCH VỤ

Bằng việc đưa nội dung vào Dịch vụ, bạn là người đại diện và bảo đảm rằng bạn có tất cả quyền hạn cần thiết để trao quyền cho MTAIGAME đối với những điều dưới đây. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì bạn đăng hoặc cung cấp tại hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn tới, tính chính xác, độ tin cậy, bản chất, giải phóng quyền, tuân thủ luật pháp và các giới hạn pháp lý liên quan tới bất kỳ đóng góp nào về Nội dung. Bạn đồng ý cấp cho MTAIGAME và những người thừa kế của MTAIGAME quyền trên toàn thế giới, không độc quyền, tiền bản quyền, cấp phép lại và chuyển nhượng giấy phép sử dụng, sao chép, phân phối, truyền tải, chỉnh sửa, chuẩn bị các sản phẩm phát sinh, trình diễn công chúng, và công khai thực hiện đóng góp Nội dung đó vào, thông qua hoặc liên quan tới Dịch vụ trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm nhưng không giới hạn tới mục đích nhằm quảng bá và phân phối lại một phần của Dịch vụ (và các sản phẩm phát sinh của Dịch vụ). Sự cho phép trao bởi bạn sẽ chấm dứt khi bạn hoặc MTAIGAME loại bỏ Nội dung mà bạn đóng góp khỏi Dịch vụ. Bạn hiểu rằng đóng góp của bạn có thể được truyền qua nhiều mạng khác nhau và thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật.

Bất kỳ tài liệu, thông tin, hoặc ý tưởng bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch Vụ, hoặc bằng bất cứ cách nào đó truyền tới MTAIGAME bằng bất kỳ phương thức nào (được coi là một “Thông tin”), sẽ không được MTAIGAME coi là bí mật và có thể được phổ biến, được sử dụng bởi MTAIGAME hoặc các chi nhánh của MTAIGAME mà không phải bồi thường hoặc có trách nhiệm với bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bằng cách đưa Thông tin cho MTAIGAME, bạn xác nhận và đồng ý rằng MTAIGAME và / hoặc các bên thứ ba có thể độc lập phát triển phần mềm, ứng dụng, giao diện, các sản phẩm và các sửa đổi và cải tiến của cùng một thứ giống nhau hoặc tương tự về chức năng, mật mã hoặc các đặc điểm khác với ý tưởng đặt ra trong Thông tin của bạn. Theo đó, bạn đồng ý cấp cho MTAIGAME và những người thừa kế của MTAIGAME quyền trên toàn thế giới, không độc quyền, tiền bản quyền, quyền cấp phép lại và quyền chuyển nhượng giấy phép sử dụng để phát triển các mặt hàng xác định ở trên, và để sử dụng, sao chép, phân phối, truyền tải, chỉnh sửa, chuẩn bị các sản phẩm phát sinh, công khai hiển thị, và công khai thực hiện bất cứ Thông tin nào nêu tại, thông qua hoặc liên quan tới Dịch vụ ở bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc quảng bá và phân phối lại một phần của Dịch vụ (và các sản phẩm phát sinh của Dịch vụ). Quyền cho phép do bạn cấp sẽ được tiếp tục cho đến khi MTAIGAME quyết định sử dụng Thông tin của bạn. Quy định này không áp dụng đối với thông tin cá nhân thuộc đối tượng chính sách bảo mật của chúng tôi, ngoại trừ trong phạm vi mà bạn công bố công khai thông tin cá nhân trên hoặc thông qua Dịch vụ.

ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA CHO DỊCH VỤ

Mỗi người đóng góp cho Dịch vụ dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội dung khác sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính chất, xóa bỏ quyền hạn, tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến đóng góp Nội dung của họ. Như vậy, MTAIGAME không chịu trách nhiệm, và sẽ không thường xuyên theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, độ tin cậy, tính chất, xóa bỏ quyền hạn, tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan với bất kỳ đóng góp về Nội dung. Bạn sẽ không thể bắt MTAIGAME chịu trách nhiệm về hành động hoặc không hành động của bất kỳ của người sử dụng nào, bao gồm tất cả những những thứ họ đăng tải hay bằng phương thức nào khác đăng tải thông qua Dịch Vụ.

Ngoài ra, Dịch vụ có thể chứa các đường link đến các văn bản và video (và podcasts) của bên thứ ba (và podcast) (gọi chung là ” nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba”), các trang web và các đề nghị, đường link để tải các ứng dụng phần mềm của bên thứ ba. Ngoài ra, bên thứ ba có thể làm sẵn, trên các trang web riêng của họ, nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba, và các ứng dụng phần mềm không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát bởi MTAIGAME. Thay vào đó, chúng được điều hành bởi, và là tài sản của các bên thứ ba tương ứng, và có thể được bảo vệ bởi bản quyền áp dụng hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước. MTAIGAME không xem xét lại, và không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật, hoặc các thông lệ khác của các bên thứ ba. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được xuất bản bởi các bên thứ ba trên trang web của họ hay ở các nơi khác. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bằng bất kỳ cách nào MTAIGAME không chịu trách nhiệm từ việc Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng MTAIGAME có thể vô hiệu việc bạn sử dụng, hoặc gỡ bỏ bất cứ đường link của bên thứ ba, nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba, hoặc các ứng dụng trên Dịch vụ theo mức độ chúng vi phạm các Điều khoản Thỏa thuận về sử dụng Dịch vụ.

VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Nếu bạn tin rằng người sử dụng Trang web của chúng tôi vi phạm Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ support@mail.mtaigame.net

THỰC HIỆN KHIẾU NẠI XÂM PHẠM BẢN QUYỀN

Nếu bạn tin rằng công việc của bạn (như đã nêu trong phần Dịch vụ) đã bị sao chép, hiển thị, hoặc phân phối một theo cách thức bị vi phạm bản quyền, xin vui lòng thông báo cho Phòng Bản quyền của chúng tôi.

Thông báo về xâm phạm bản quyền bị khiếu nại cần được giao tiếp bằng văn bản như trình bày dưới đây, và bao gồm đáng kể tất cả những điều sau đây: (a) chữ ký thực hay chữ ký điện tử của người được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu lợi ích tác quyền được cho là bị vi phạm; (b) mô tả của tác phẩm có bản quyền và xác định phần nào trong tác phẩm đó được tuyên bố là bị vi phạm; (c) mô tả chính xác tên của công việc xâm phạm và vị trí của của việc xâm phạm trên Dịch vụ; (d) thông tin đầy đủ cho phép MTAIGAME liên hệ với bạn, như địa chỉ của bạn, số điện thoại và địa chỉ e-mail; (e) bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng các việc sử dụng phần công việc được xác định theo khiếu nại là không thuộc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của người đó, hoặc pháp luật; (f) bạn tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, theo hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả.

Cơ quan Bản quyền của MTAIGAME có thể liên hệ bằng email: support@mail.mtaigame.net

Cơ quan Bản quyền sẽ chỉ trả lời bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến vi phạm bản quyền

ĐẠI DIỆN CỦA BẠN VÀ SỰ BẢO ĐẢM

Bạn có quyền pháp lý và khả năng tham gia vào các Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ và tuân thủ các điều khoản đó, bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ này cho các mục đích hợp pháp và tất cả các luật, quy định và chính sách áp dụng; và bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ này trên một máy tính mà việc sử dụng đó được ủy quyền của chủ sở hữu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại MTAIGAME, và công ty con, chi nhánh, nhân viên, phụ huynh các công ty đại lý, các đối tác nhãn hiệu hoặc các đối tác khác, và người lao động (gọi chung là “Các Bên được Bồi thường”), với chi phí của bạn, chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, tố tụng, và các đơn kiện và tất cả các nghĩa vụ, thiệt hại, sắp xếp, hình phạt, tiền phạt, và chi phí liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi chi phí luật sư hợp lý và chi phí giải quyết tranh chấp khác) phát sinh do bất kỳ Bên được Bồi thường phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) xâm phạm hoặc vi phạm của bạn về bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Thỏa thuận Dịch vụ hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham khảo trong đây, hoặc (ii) sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ này.

TÁCH BIỆT

Nếu bất kỳ điều khoản của Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này sẽ được coi là trái pháp luật, bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách khỏi các điều khoản này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ quy định còn lại.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

MTAIGAME có quyền không cấp phép tại đây. MTAIGAME có thể sửa đổi Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi của Điều khoản Thỏa thuận sử Dịch vụ trên Trang Web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản sửa đổi của Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể không được trao bất kỳ quền nào dưới đây. Không một điều khoản nào trong Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ hình thành nên mối quan hệ hợp tác hoặc liên doanh giữa bạn và MTAIGAME.

MTAIGAME tại bất kỳ thời gian nào không yêu cầu thực hiện bất cứ điều khoản nào sẽ bằng không ảnh hưởng đến quyền của MTAIGAME tại một thời điểm sau đó thực thi điều khoản tương tự trừ phi điều khoản tương tự đó là được miễn trừ bằng văn bản. Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này sẽ được quản lý bởi và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa Singapore mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Công ước của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế Hàng hoá và Điều luật về Giao dich Thông tin Máy tính Thống nhất rõ ràng không được áp dụng. Bất kỳ thủ tục pháp lý phát sinh hoặc liên quan đến Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ đối với hoặc liên quan tới MTAIGAME hoặc bất kỳ Bên được Bồi thường theo Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ này sẽ phải chịu sự phán xét duy nhất của Tòa án tối cao của Singapore và bạn không thể khước từ chấp thuận với phán quyết của tòa án đó. Các điều khoản được quy định trong Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận nào bao gồm hoặc được nhắc đến trong Điều khoản Thỏa thuận Dịch vụ tạo nên thỏa thuận cuối cùng, hoàn chỉnh và duy nhất đối với Trang web này và có thể không được mâu thuẫn với, giải thích hoặc bổ sung bằng chứng của bất kỳ thỏa thuận nào trước đây, bất kỳ thoả thuận miệng hiện thời hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung phù hợp.

Nếu bạn thắc mắc hoặc quan tâm về Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ vấn đề được nêu trong Điều khoản Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ hoặc trên các trang web, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: support@mail.mtaigame.net. Hoặc thông qua form liên hệ với chúng tôi

Công ty cổ phần Truyền thông Mobile GemC
Địa chỉ: 179 Phạm văn bạch , F6, Q.3.Tp.HCM 
Điện thoại: (04) 3967 4756 - Fax: (04) 3009 3332
E-mail: info@mtaigame.net - Website chính: www.mtaigame.net

MTAIGAME xin thông báo tới khách hàng như sau : 

Billing Interval: 

Đối với các game online để có thể có thứ hạng cao trong game như trang bị đồ xịn hơn, nhiều bảo vật hơn, nhân vật có nhiều ưu thế hơn thì người dùng sẽ phải nạp tiền vào game để mua đồ. Quá trình nạp tiền này là trong lúc chơi game và khi khách hàng có nhu cầu mua đồ. 

Identification of subscription service: 

Đối với các game Mobile, đồ có thể được mua qua sms hoặc nạp vào thông qua thẻ cào. SMS thì mỗi lần nạp tiền sẽ là mệnh giá 15.000d, đầu số nạp tiền sẽ tùy vào đầu số mà các nhà phát hành game liên kết tới Thẻ cào thì có rất nhiều mệnh giá, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 500.000 VND 

Pricing: 

Đối với các game online, khi nạp tiền vào game, tiền này sẽ được chuyển thành đơn vị tiền tệ trong game và khách hàng phải dùng tiền tệ ở trong game để mua đồ. Giá tiền cho từng đồ vật sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào đặc tính mà đồ vật đó mang lại.

  • http://mtaigame.net Wap tai game mien phi và các ứng dụng hay cho điện thoại di động - Kho game, ứng dụng cho android - java - iphone crack không kích hoạt sms, không thu phí phần mềm.
Tải game miễn phí chơi hay hết ý, cùng nhau giải trí.
Điều khoản | Liên hệ | Cài đặt & Gỡ bỏ